¿Què és Riberana?

Repositori digital de patrimoni de la Ribera Alta

La Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta ofereix un catàleg digital del patrimoni de la comarca a través de RIBERANA. Amb diferents formats com com a visites virtuals, vídeos 360, fotografies, 3D, … es mostren diversos elements que formen part de la riquesa del patrimoni natural, arqueològic, bibliogràfic, museístic i immaterial dels municipis de la Ribera.

Guia del Departament de Digitalizació de Patrimoni

El catàleg d’elements digitals de RIBERANA està contínuament actualitzant-se amb museus, paratges naturals, patrimoni oral,… Per a contribuir a la preservació del patrimoni, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha documentat el seu treball i editat una guia del departament de Patrimoni, per a que unes altres entitats locals puguen replicar la nostra experiència. La guia descriu de manera documentada la metodologia utilitzada i està disponible en valencià, en castellà i en anglés.

Logo
AMB COL·LABORACIÓ

Diputació de València

Projecte web turística subvencionat per Impulsem Turisme 2023, de la Diputació de València.

AMB COL·LABORACIÓ

Mancomunitat de la Ribera Alta

La Mancomunitat de la Ribera Alta és una entitat local que agrupa tots els municipis de la comarca de la Ribera Alta. Està formada per 35 municipis que agrupen una població de més de 220.000 habitants, distribuïts en un territori de 979,5 km².

Logo
Logo
AMB COL·LABORACIÓ

Europe CD – Eta

La Mancomunitat de la Ribera Alta forma part del projecte europeu Interreg – Europe CD – Eta (Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage) de digitalització patrimonial, al costat d’altres socis de diferents regions europees. A partir de la seua participació en el programa, la Mancomunitat de la Ribera Alta va posar en marxa un nou departament Digitalització del Patrimoni per a la conservació de la riquesa cultural i natural de la Ribera, una experiència pionera.