PATRIMONIO DIGITAL DE LA RIBERA ALTA
valenciano español ingles frances

QUÈ ÉS RIBERANA?

La Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta ofereix un catàleg digital del patrimoni de la comarca a través de RIBERANA. Amb distints formats com com visites virtuals, vídeos 360, fotografies, 3D,... es mostren diversos elements que formen part de la riquesa del patrimoni natural, arqueològic, bibliogràfic, museístic i immaterial dels municipis de la Ribera. RIBERANA és el resultat de la participació de la Mancomunitat de la Ribera Alta al projecte Interreg Europe CD-ETA i la creació del departament de Digitalització de Patrimoni. Compta amb un doble objectiu: la difusió del patrimoni i la seua preservació digital.

El catàleg d’elements digitals de RIBERANA està contínuament actualitzant-se amb museus, paratges naturals, patrimoni oral,… Per a contribuir a la preservació del patrimoni, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha documentat el seu treball i editat una guia del departament de Patrimoni, per a que unes altres entitats locals puguen replicar la nostra experiència. La guia descriu de manera documentada la metodologia utilitzada i està disponible en valencià, en castellà i en anglés.

logo cd eta bajo

La Mancomunitat de la Ribera Alta forma part del projecte europeu Interreg - Europe CD - Eta (Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage) de digitalització patrimonial, junt a uns altres socis de diferents regions europees. A partir de la seua participació al programa, la Mancomunitat de la Ribera Alta va posar en marxa un nou departament de Digitalització del Patrimoni per a la conservació de la riquesa cultural i natural de la Ribera, una experiència pionera.

La finalitat del Departament de Digitalització i de RIBERANA és la conservació digital, la posada en valor cultural i turístic i la difusió per a consulta universal del patrimoni dels municipis de la comarca. El departament compta amb mitjans humans i tècnics per a l'enregistrament, tractament i catalogació

Valid HTML 4.01!