PATRIMONIO DIGITAL DE LA RIBERA ALTA
valenciano español ingles frances

QUÈ ÉS RIBERANA?

La Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta ofereix un catàleg digital del patrimoni de la comarca. A través de distints elements com visites virtuals, vídeos 360, fotografies, 3D,... es mostra la riquesa del patrimoni natural, arqueològic, bibliogràfic, museístic i immaterial dels municipis de la Ribera. RIBERANA és el resultat, en creixement, del projecte de digitalització del patrimoni de la Ribera impulsat per la Mancomunitat de la Ribera Alta amb un doble objectiu: la preservació del patrimoni i la seua difusió. Paratges naturals, béns d'interés cultural, patrimoni de l'UNESCO, béns de relevància local, cultura popular,... tots aquestos elements aniran enriquint el repositori digital RIBERANA.

logo cd eta bajo

La Mancomunitat de la Ribera Alta forma part del projecte europeu Interreg - Europe CD - Eta (Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage) de digitalització patrimonial, junt a uns altres socis de diferents regions europees. A partir de la seua participació al programa, la Mancomunitat de la Ribera Alta va posar en marxa un nou departament de Digitalització del Patrimoni per a la conservació de la riquesa cultural i natural de la Ribera, una experiència pionera.

La finalitat del Departament de Digitalització i de RIBERANA és la conservació digital, la posada en valor cultural i turístic i la difusió per a consulta universal del patrimoni dels municipis de la comarca. El departament compta amb mitjans humans i tècnics per a l'enregistrament, tractament i catalogació

Valid HTML 4.01!