PATRIMONIO DIGITAL DE LA RIBERA ALTA
valenciano español ingles frances

CASTELL D'ALÈDUA (LLOMBAI)

Torre àrab a Aledua (Llombai). Segle XII - XIII. Funcionalitats: defensiva. Situada al despoblat d'Aledua. Planta rectangular, 7,3 metres per costat a la base

Valid HTML 4.01!